List of Faculty Members
Surgery Faculty Details
Sr. No Name Designation
1 Dr. Pukur Indravadan Thekdi Professor & MS
2 Dr. Alpesh Parmar Professor (HOD)
3 Dr Kalpesh A Parmar Asso Prof
4 Dr. Vishal Samirkumar Shah Asso Prof
5 Dr Parth Patel AP
6 Dr Pranavkumar A Parthsarthi AP
7 Dr Harsh A Patel AP
8 Dr Shireesh M Ninama AP
9 Dr Kirtan V Gosai AP
10 Dr Esha R Bansal SR
11 Dr Vishakha R Limbard SR
12 Dr Harsh R Patel SR
13 Dr Bharat I Dharajiya SR
14 Dr Nileshkumar A Dabhi JR
15 Dr Raj R Parmar JR
16 Dr Aditi H Thakur JR
17 Dr Levis Steven Christian JR
18 Dr Mihir K Gediya JR
19 Dr Sarang M Karena JR
20 Dr Harshang K Rana JR
21 Dr Ritik A Sharma JR
22 Dr Kristan B Goyani JR
23 Dr Pragnesh M Parmar JR
Copyright © 2023 DHARMSINH DESAI UNIVERSITY. All rights reserved.