List of Faculty Members
Surgery Faculty Details
Sr. No Name Designation
1 Dr. Alpesh Parmar Professor (HOD)
2 Dr. Pukur Indravadan Thekdi Professor & MS
3 Dr Kalpesh A Parmar Asso Prof
4 Dr. Vishal Samirkumar Shah Asso Prof
5 Dr Parth Patel Associate Professor
6 Dr. Nehal Sisodiya Associate Professor
7 Dr Pranavkumar A Parthsarthi AP
8 Dr Harsh A Patel AP
9 Dr Shireesh M Ninama AP
10 Dr Bharat I Dharajiya AP
11 Dr.Mehul Adalaja AP
12 Dr.Soham Shah AP
13 Dr. Rahul Khokkar AP
14 Dr.Jaymish Bhoi SR
15 Dr Parth Prajapati SR
16 Dr Sarang M Karena JR
17 Dr. Bhargav Solanki JR
18 Dr. Nirav Patel JR
19 Dr. Mayursinh Kher JR
20 Dr. Kevin Patel JR
21 Dr. Maitree Parikh JR
22 Dr Arshad JR
23 Dr. Swarnim Rathod JR
Copyright © 2023 DHARMSINH DESAI UNIVERSITY. All rights reserved.